top of page

În baza art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului/27 Aprilie 2016, Sapphire Smart Invest Agency SRL va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale Beneficiarului (nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă, cod numeric personal, etc.) în scopul emiterii unei facturi, încheierii ulterioare a unui contract de prestări servicii sau a unui contract de vânzare-cumpărare. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă - prelucrare pe bază de consimțământ (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament).

Prestatorul declară că datele cu caracter personal prelucrate vor fi stocate pe o perioadă nelimitată, aceste date nu vor fi transferate către o terță parte, iar destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate sunt angajații și colaboratorii Societății Sapphire Smart Invest Agency SRL.

Apăsând butonul accepta, declarați că ați fost informat cu privire la drepturile în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a solicita accesul la astfel de datele, de rectificare sau ștergerea a acestora, de a refuza procesarea datelor personale sau de condiționarea procesării acestora, de a solicita și primi datele personale procesate într-un format structurat, folosit în mod curent și prelucrabil în mod automat (portabilitatea datelor), precum și dreptul de a-mi retrage consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și, în cazul încălcării acestor drepturi, de a depune o plângere la autoritățile competente.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale Beneficiarul poate contacta Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: sapphiresmartinvestagency@gmail.com.

DJI_0173.JPG
bottom of page